logo VLAM

VLAM voert promotie voor hoofdzakelijk primaire producten uit Vlaanderen, m.n. zuivelproducten, aardappelen, groenten & fruit, vis, vlees, bier, bioproducten, streekproducten en bloemen & planten. VLAM doet dit op basis van diepgaand marktonderzoek en rekening houdend met de aanbevelingen uit de actieve voedingsdriehoek. De promotie is generiek, dus los van merk of winkel, en wordt zowel in binnen- en buitenland gevoerd.

Voor binnenlandse campagnes ligt de focus op herkomst met de herkenbare slogan ‘Lekker van bij ons’. Promotie in het buitenland is hoofdzakelijk op de handel gericht. VLAM gaat continu op zoek naar nieuwe markten voor de Vlaamse bedrijven en zet haar schouders onder de export.

www.vlam.be